23 Νοεμβρίου 2009

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙOΥ: O διασημότερος Δήμος στη Βουλή.άλλη μία....
ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΘΕΜΑ: Άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση των 105 εργαζομένων στο Δήμο Αμαρουσίου.

Ο Δήμος Αμαρουσίου και οι δημοτικές του επιχειρήσεις απασχολεί 2000 περίπου εργαζόμενους εκ των οποίων το 10% είναι μόνιμο ή αορίστου χρόνου και το 90% εργάζεται με διάφορες μορφές ελαστικής απασχόλησης (συμβάσεις ορισμένου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, stage κ.α.).
Ο ακριβής κατάλογος (αριθμητικός και ονομαστικός) των εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης στο Δήμο και στις δημοτικές του επιχειρήσεις είναι άγνωστος, παρά τα σχετικά αιτήματα των δημοτικών παρατάξεων και του σωματείου εργαζομένων στο Δήμο.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε συνεδρίασή του τον Ιούνιο του 2009 έκρινε παράνομα και αυθαίρετα ότι 105 άτομα που εργάζονται μέχρι και 15 χρόνια στο Δήμο (μεταξύ αυτών και εκλεγμένοι συνδικαλιστές) είναι «πλεονάζον προσωπικό» και αποφάσισε να δρομολογήσει την απομάκρυνσή τους ή την απόλυσή τους, τη στιγμή που ο δήμος έχει 776 κενές οργανικές θέσεις. Ταυτόχρονα προσέλαβε 185 εργαζόμενους με σύμβαση έργου μερικής απασχόλησης, 58 εκ των οποίων μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών.
Επειδή δεν μπορεί να πετιούνται στο δρόμο 105 εργαζόμενοι, ενώ ο Δήμος έχει 776 κενές οργανικές θέσεις και η πολιτεία να αδιαφορεί για την τύχη τους,.

Επειδή δεν μπορεί ο Δήμος Αμαρουσίου και οι δημοτικές του επιχειρήσεις, να αυθαιρετούν και να παραβιάζουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την Εργατική Νομοθεσία καταχρηστικά και ανεξέλεγκτα.

Ερωτώνται οι υπουργοί

1. Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο Δήμο Αμαρουσίου και στις δημοτικές του επιχειρήσεις ανά κατηγορία απασχόλησης ;

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα προχωρήσουν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάφωρη αδικία, που γίνεται σε βάρος των 105 εργαζομένων του Δ.

3. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα τα καθ’ ύλη αρμόδια ελεγκτικά όργανα των Υπουργείων για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και την προστασία των εργαζομένων στο Δήμο Αμαρουσίου;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ  ,  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.