1 Οκτωβρίου 2008

Εκθεση Ζωγραφικής ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΚΗΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΑΒΡΑΣ
ΗΡΑΔΟΤΟΥ 17
106 74 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 7215 194


Διάρκεια: 30/9 - 25/10

Δευτέρα-Σαβάτο : 11.00-14.00

Τρίτη-Παρασκευή : 1.00-14.00 & 18.00-21.00