20 Δεκεμβρίου 2011

Tης ΔΕΗ και του Δήμου το κάγκελο , στου κασίδη το κεφάλι

    " Ο Δήμος χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των τελών για τους εστεγασμένους χώρους γενικής χρήσης, έναν ενιαίο συντελεστή και προσδιορίζει για καθένα από τους υπόχρεους το σε τετραγωνικά μέτρα πλασματικό εμβαδόν του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί τον ενιαίο συντελεστή αποδίδει ποσόν ίσο με αυτό που προκύπτει από το γινόμενο του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή.” Και άντε να βγάλει άκρη ο απλός δημότης. Μετά από αυτές τις εξηγήσεις, θα καταλάβουν όλοι, εάν ασκείται κοινωνική πολιτική και όχι πολιτική χαρατσώματος. Επίσης θα καταλάβουν και αυτοί που τρέχουν να διορθώσουν τα τετραγωνικά τους στους Δήμους νομίζοντας ότι είναι λανθασμένα, ότι τόσα χρόνια οι Δήμοι χρησιμοποιούν “πλασματικά μέτρα” σύμφωνα με νόμους του 1975 και 1976 “έως ότου” -λέει- “το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ μπορέσει να δεχθεί περισσοτέρους των δύο συντελεστών χρέωσης” (και έχουμε φτάσει στο 2012 !!!)

Δεν υπάρχει “διπλή ανάγνωση”
December 17th, 2011 by maroussiotis
Λυπάμαι αλλά οι τοπικοί δημοσιογράφοι τον πάνε πολύ μαλακά τον κύριο Δήμαρχο γράφοντας για τα Δημοτικά Τέλη ότι είναι “διπλής ανάγνωσης”.
Όταν έχεις να κάνεις με αριθμούς, 1 και 1 ίσον 2. Δεν αλλοιώνονται τα μαθηματικά, ούτε διαβάζονται όπως θέλει ο κάθε ρομαντικός φιλόλογος ή εργώδης γιατρός που δεν έχει σχέση με αυτά.
Και τα Δημοτικά Τέλη για το 2012 έχουν ως εξής:


Από 0 – 80 τ.μ. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ κατά 70 % = από 1,1 σε 1,85 €/τ.μ.
Από 81 – 110 τ.μ. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ κατά 30 % = από 1,4 σε 1,85 €/τ.μ.
Από 111 – 140 τ.μ. ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ κατά 10 % = από 1,7 σε 1,85 €/τ.μ.
Από 141 -180 τ.μ. δεν υπάρχει αλλαγή = 1,85 €/τ.μ.
Από 181 – 500 τ.μ. ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κατά 26% = από 2,50 σε 1,85 €/τ.μ.
Από 500 τ.μ. και πάνω, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κατά 36% = από 2,91 σε 1,85 € /τ.μ.


Αν υπάρχουν στο Μαρούσι 100 ή 200 οικογένειες που έχουν ανάγκη απαλλαγής, μπράβο του που τις σκέφτηκε και τις απάλλαξε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά θα εισπράξει διπλό μπράβο αν πει πόσες είναι ακριβώς αυτές οι οικογένειες. Όχι γενικολογίες.
Όπως οφείλει να πει πόσα σπίτια ανήκουν στην κάθε κλίμακα. Μόνον έτσι δίνει αξία και στις απαλλαγές, που αλλιώς έχουν τη μορφή προεκλογικής παροχής.
Επίσης, να βγει κάποιος να εξηγήσει και τις παρακάτω παραγράφους περί “ενιαίου συντελεστή”, περί “πλασματικών μέτρων” που αναφέρονται στο βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής, και λένε:
    “Στην ΔΕΗ θα γνωστοποιηθούν δύο συντελεστές και ειδικότερα ο συντελεστής 1,85 €/μ2 /ετησίως που θα αφορά οικίες και ο συντελεστής των 9,25 €/μ2 €/μ2/ετησίως που αφορά χώρους άλλης χρήσης.
    Ο υπολογισμός των τελών ανά ηλεκτροδοτούμενο χώρο άλλης χρήσης πραγματοποιείται με την μέθοδο των πλασματικών μέτρων σύμφωνα με το εδάφιο γ΄της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.429/76 έως ότου το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ μπορέσει να δεχθεί περισσοτέρους των δύο συντελεστών χρέωσης.
    Ο Δήμος χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των τελών για τους εστεγασμένους χώρους γενικής χρήσης, έναν ενιαίο συντελεστήκαι προσδιορίζει για καθένα από τους υπόχρεους το σε τετραγωνικά μέτρα πλασματικό εμβαδόν του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί τον ενιαίο συντελεστή αποδίδει ποσόν ίσο με αυτό που προκύπτει από το γινόμενο του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή.”
Και άντε να βγάλει άκρη ο απλός δημότης.
Μετά από αυτές τις εξηγήσεις, θα καταλάβουν όλοι, εάν ασκείται κοινωνική πολιτική και όχι πολιτική χαρατσώματος. Επίσης θα καταλάβουν και αυτοί που τρέχουν να διορθώσουν τα τετραγωνικά τους στους Δήμους νομίζοντας ότι είναι λανθασμένα, ότι τόσα χρόνια οι Δήμοι χρησιμοποιούν “πλασματικά μέτρα” σύμφωνα με νόμους του 1975 και 1976 “έως ότου” -λέει- “το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ μπορέσει να δεχθεί περισσοτέρους των δύο συντελεστών χρέωσης” (και έχουμε φτάσει στο 2012 !!!)