4 Δεκεμβρίου 2009

LAMDA / MALL: Δεν μασάει από κρίση, 1,5 εκατ. καθαρά κέρδη σε 9 μήνες


Κέρδη 1,5 εκατ,ευρω στο εννεάμηνο για τη Lamda Development

Τα καθαρά κέρδη της Lamda Development  στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 1,5 εκατ.ευρώ. Επίσης αύξηση κατά 54%  παρουσίασαν τα ενοποιημένα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου (Recurring EBITDA), δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, αποσβέσεων,τόκων και φόρων,τα οποία ανήλθαν σε 31,2 εκατ.ευρώ.


Η αύξηση αυτή οφείλεται στην περεταίρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων "The Mall Athens" και "Mediterranean Cosmos", στην έναρξη λειτουργίας του Golden Hall τον Νοέμβριο του 2008 καθώς και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών κερδών της μαρίνας Φλοίσβου.
 Στους στόχους ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας περιλαμβάνονται η περεταίρω βελτίωση των επαναλαμβανομένων λειτουργικών κερδών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 Η συνεχής επαναξιολόγηση των επιμέρους στρατηγικών αφορούν στις νέες επενδύσεις με γνώμονα τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή την οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος.
 Η στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα αφορά σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις ( malls, outlets , big boxes) καθώς και μακροπρόθεσμα σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης η εταιρεία επιδιώκει την συμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ.
εφημερίδα  ΚΕΡΔΟΣ