5 Απριλίου 2011

Συνέλευση δημοτικής κίνησης Αμαρουσίου "ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Αμαρουσίου ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ καλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους πολίτες του Αμαρουσίου σε ανοιχτή συνέλευση (συζήτηση) την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στις 18:30 στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (αίθουσα ισογείου) με θέμα:

  • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ της Δημοτικής Κίνησης (για το πρώτο Τρίμηνο του 2011),
  • ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την παραπέρα πορεία και δράση μας.
Η παρουσία και συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων φίλων και συμπολιτών μας θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάδειξη των προβλημάτων και διεκδίκηση των στόχων που θα επιλέξουμε, αναφορικά με τη δράση μας σχετικά με την πόλη και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα πολιτικής που αφορούν τους εργαζόμενους, πάντα μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.