22 Ιουλίου 2011

Όλος ο καλός κόσμος στο Μαρούσι...


Προς  τον Δήμο Αμαρουσίου                                                                         
Διεύθυνση  Πολεοδομίας
Μαρούσι 14.7.2011

Κύριοι
Επί της λεωφόρου Κηφισίας και στον αριθμό 217 είναι εγκαταστημένη η γνωστή  εταιρεία “MΙCROSOFT.
Η εν λόγω εταιρεία χρησιμοποιεί  τον δημοτικό χώρο, που είναι χαρακτηρισμένος ως «παιδική χαράς», ως παρκινγκ των αυτοκινήτων των υπαλλήλων της.  Είναι ο χώρος ο οποίος  ευρίσκεται  απέναντι από το κτίριό της, και εντός του «Κτήματος του Αμαλίειου». Τούτο  είναι παράνομο και αποτελεί φαλκίδευση του δημοτικού συμφέροντος και των δικαιωμάτων των δημοτών για την χρησιμοποίηση αυτού του χώρου.
Επί πλέον  δημιουργεί την υποψία ότι οι υπόγειοι χώροι του κτιρίου που προορίζονται για  την στάθμευση των αυτοκινήτων όσων εργάζονται σε αυτό  το κτίριο έχουν αλλάξει χρήση.
Γ ια τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως
  1.  Λάβετε τα ενδεικνυόμενα μέτρα απαγορεύοντας την στάθμευση αυτοκινήτων σε αυτόν τον χώρο &
  1.  Προβείτε σε αυτοψία και έλεγχο για την μεταβολής της χρήσης των χώρων του κτιρίου που προβλέπονταν για την στάθμευση αυτοκινήτων, καθώς και για κάθε υπέρβαση της οικοδομικής αδείας του κτιρίου.
Με εκτίμηση
Λευτέρης Μαγιάκης                         Πέτρος Κούκουζας
Δημοτικοί σύμβουλοι Αμαρουσίου