25 Ιουλίου 2011

Καλή χώνεψη ...

Ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου και πλειοψηφών σύμβουλος της σημερινής διοίκησης του δήμου Aμαρουσίου Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τοποθέτηση από τη μειοψηφία,  που αφορούσε το πρόσωπό του, έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στην περίοδο από το 2007 που προσλήφθηκε ως υπάλληλος στο δήμο και η αμοιβή του τότε ήταν 1.500 €, για να αποχωρήσει πριν από ένα χρόνο περίπου με αμοιβή 2.300 €