25 Φεβρουαρίου 2012

Τι έλεγαν οι παππούδες των Ευρωτσολιάδων

" Αλλως άς πάρωμεν σφουγγάρι και άς σβήσωμεν εκ του Ευρωπαικού χάρτου και την Ελλάδα και την Ιστορίαν και τα ιδανικά μας..."
Ιούνιος 1941, από κύριο άρθρο σε "έγκριτη εφημερίδα".