23 Μαρτίου 2010

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Γενική Συνέλευση Συλλόγου

Ο Διαδημοτικός οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Πολίτες για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος από τις νέες Τεχνολογίες» - με βάση το εγκεκριμένο Καταστατικό του - καλεί τα μέλη και τους φίλους του στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον Ιονικό Σύνδεσμο [Τσουρουκτσόγλου 1 και Ηρακλείου 251] Νέα Ιωνία την Τετάρτη 24/03/10 και Ώρα 18.30 μ.μ. με τα έξης θέματα :
1. Εκλογή Προεδρείου. ,2. Γενικός Απολογισμός 2009, 3. Οικονομικός Απολογισμός 2009, 4. Πλάνο Δράσεων για 2010 , 5. Προτάσεις Μελών.

Για το Δ. Σ.  , Ο Πρόεδρος , Χρήστος Μακαρώνης