14 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: "Δημιουργική Λογιστική/1"

Στα πλαίσια των "ενημερωτικών εκπομπών" Δι@υγεια  πρόσφατα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου για τη χρήση του 2010. Πολλά και ενδιαφέροντα μπορεί να αλιεύσει κάνεις από τον μαγικό αυτό κόσμο των δημοτικών εκατομμυρίων. Διαβάζουμε λοιπόν στην 4η σελίδα της Έκθεσης την Ανάλυση των Εξόδων  της χρήσης 2010 και διαπιστώνουμε :

Τι συμβαίνει λοιπόν ? Οι αμοιβές των αιρετών είναι μεγαλύτερες από τους μισθούς όλων των εργαζόμενων του Δήμου ? Όχι ακριβώς. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, αλλά οι αριθμοί είναι άπειροι (όσοι και οι διαχειριστές της αλήθειας). Γι αυτό στο τέλος της Έκθεσης υπάρχει η σημείωση: "o κωδ. με αρ. 61 αναλύεται με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα ισοζυγίου γενικού-αναλυτικού καθολικών ". 

Αν βλέπαμε λοιπόν την ανάλυση του κωδικού 61*  θα καμαρώναμε εκτός από τις πάσης φύσεως αμοιβές αιρετών και παρατρεχάμενων, και τις αμοιβές των διαφόρων Συμβούλων, Λογιστών, δικηγόρων, εταιρειών, "τρίτων".  Και για να μπερδευτούμε ακόμα περισσότερο, στον μυστηριώδη κωδικό 61 θα βρίσκαμε χωμένες και τις Συμβάσεις Έργου, τα περιβόητα "μπλοκάκια". Και μπορεί ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον κωδ.60 να πλησιάζαμε στην απάντηση του προπατορικού ερωτήματος "Πόσοι άνθρωποι απασχολούνται στο Δήμο Αμαρουσίου ?".

Ο κωδ.61  λοιπόν έχει στρίφωμα, και δεν είναι για εμάς τους "κοινούς θνητούς"!  Διαύγεια-Διαύγεια, αλλά μην το παραχέσουμε..!!

611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών , 612 Δαπάνες αιρετών , 613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών , 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων