21 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: "Δημιουργική Λογιστική/2"


Στα πλαίσια των "ενημερωτικών εκπομπών" Δι@υγεια  πρόσφατα αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου για τη χρήση του 2010. Συνεχίζουμε την δημιουργική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών . Ένα κονδύλι λοιπόν, που ποτέ δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη ανάλυση στο Δήμο Αμαρουσίου είναι τα "Έξοδα δημοσίων σχέσεων" (σελ.3) που ανήλθαν το 2010 στο "μικροποσόν" των 510.377,89 ευρώ. 
   Ψιλολόγια, αντιπροσωπεύει μόνο το 0,65% των εξόδων, και επιβαρύνει τη ζημιά της χρήσης του Δήμου (14.929.963,14 ευρω)  μόνο κατά 3,4%..
 Εξ άλλου, αν έχεις καλές δημόσιες σχέσεις τι σημασία έχει η ζημιά!