8 Ιουλίου 2007

Συγκοινωνούν ?


2/2005 :
O δήμος δηλώνει στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι ο
απολυθείς πρόεδρος του νεοσύστατου Σωματείου
Οδηγών της Δημοτικής Συγκοινωνίας δεν ανήκει
στο προσωπικό του δήμου.
4 μέρες μετά η Δημοτική επιχείρηση κυκλοφορίας,
δηλώνει ότι εκ παραδρομής παρέλαβε την
πρόσκληση της Επιθεώρησης Εργασίας,
γιατί ο εργαζόμενος ανήκει στον Οργανισμό Εργασίας.
του Δήμου Αμαρουσίου.
6/2007 :
Η “νέα” διοίκηση του Δήμου, μεταθέτει τον αντιπρόεδρο
του Σωματείου Οδηγών στην καθαριότητα
( δηλ. εκτός δημοτικής συγκοινωνίας).