22 Σεπτεμβρίου 2009

Παρατείνονται για άλλα 20 χρόνια οι «φάκελοι πολιτικών φρονημάτων»

Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης παρατείνεται για άλλα 20 χρόνια η προθεσμία κατά την οποία θα έπρεπε οι «φάκελοι πολιτικών φρονημάτων» – που διατηρούνται από την ασφάλεια – να ανοιχθούν και να παραδοθούν στην ιστορική έρευνα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1989 υπογράφηκε από τους τότε υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης (Αθανάσιος Κανελλόπουλος), Δικαιοσύνης (Φώτης Κουβέλης) και Δημόσιας Τάξης (Ιωάννης Κεφαλογιαννης) μια υπουργική απόφαση με ιδιαίτερη ιστορική σημασία: επέβαλε την καταστροφή των φακέλων σχετικά με τα πολιτικά φρονήματα πολιτών που διατηρούσε η Ασφάλεια και το υπουργείο Εσωτερικών και τη διατήρηση μόνο φακέλων με ιστορικό ενδιαφέρον για μια 20ετία, χρονικό σημείο στο οποίο οι φάκελοι θα παραδίδονταν στην έρευνα.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση προβλεπόταν ότι «οι διατηρούμενοι ατομικοί φάκελοι πολιτικών φρονημάτων δεν είναι προσιτοί στους ενδιαφερόμενους ή στο κοινό, θα παραδοθούν δε στην ιστορική έρευνα μετά την πάροδο εικοσαετίας». Μάλιστα, για την αιτιολόγηση της ως άνω απόφασης, οι υπουργοί επικαλέσθηκαν «λόγους εντόνου δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στη μη αναμόχλευση των πολιτικών παθών, καθώς και στη διατήρηση του πνεύματος εθνικής συμφιλίωσης που επικρατεί, όπως αυτό εκφράσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Η εικοσαετής προθεσμία έληξε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009, ωστόσο το πάγιο αίτημα για άνοιγμα των φακέλων δεν έμελλε να εκπληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εσωτερικών, κ.Παυλόπουλος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, κ.Μαρκογιαννάκης, και ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ.Δένδιας, υπέγραψαν νέα κοινή υπουργική απόφαση – η οποία δημοσιεύθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – και επέβαλαν την παράταση της προθεσμίας για άλλα 20 χρόνια. Για την νέα αυτή απόφαση οι υπουργοί επικαλέσθηκαν «λόγους δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν τη μη γνωστοποίηση του περιεχομένου των φακέλων ατομικών φρονημάτων πολιτών». Το ανησυχητικότερο στοιχείο, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι – καθώς ελήφθη μόλις ένα μήνα πριν τις επερχόμενες εκλογές – η εν λόγω απόφαση πέρασε κυριολεκτικά ως «ψιλά γράμματα», χωρίς οποιοδήποτε κοινοβουλευτικό διάλογο ή προβολή από τα μέσα ενημέρωσης.

Δημοσίευση: 18-09-2009 14:40 από Ομάδα TVXS
Πηγή: http://exoapotinvouli.blogspot.com/