27 Σεπτεμβρίου 2009

CUMPIA PROLETA ARGENTINAΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Πολυήμερη απεργία στην εταιρεία KRAFT για την επαναπρόσληψη 160 απολυμένων.

H ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ