24 Δεκεμβρίου 2010

Colombia en la hora latinoamericana

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚH  ΕΙΡHΝΗ  ΚΑΙ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
Η ΚΟΛΟΜΒIΑ ΣΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙKH ΑΜΕΡΙΚH

Jaime Caycedo Turriago ,Secretario  General  del  PCC
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Έχουμε δουλέψει πάνω στα θέματα της στρατηγικής της Ουάσιγκτον για την Κολομβία, την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Το βιβλίο προσπαθεί να δείξει ότι δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε την πραγματικότητα της Ηπείρου χωρίς να αντιμετωπίσουμε τις σοφιστείες που αποκρύπτουν ή συγκαλύπτουν την πραγματικότητα στην Κολομβία.

 Η επικρατούσα (στο κίνημα) ιδεολογία ερμηνεύει αυτήν την πραγματικότητα σε δύο επίπεδα(πόλους):
To ένα είναι από την σκοπιά των στόχων και της στρατηγικής της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας. Και το άλλο από την σκοπιά της αντίστασης και των αλλαγών που πραγματοποιούνται από τους λαϊκούς αγώνες. Αυτή η πορεία μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η παραπάνω ανάλυση έχει σαν αποτέλεσμα να αποσυνδέονται τα φαινόμενα από τις δομικές τους ρίζες και από τη σχέση τους με την πάλη των τάξεων.

Έτσι το θέμα των ναρκωτικών προσεγγίζεται δαιμονολογικά, χωρίς να συνδέεται με τις ιστορικές του ρίζες και την υλική (οικονομική) βάση του.
Η βία σαν καθημερινή πρακτική (ταξικής) κυριαρχίας του καθεστώτος και η υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων εμφανίζεται απλά σαν συνέπεια της διακίνησης  των ναρκωτικών.
Η στρατιωτική ιμπεριαλιστική επέμβαση εμφανίζεται σαν φυσικό φαινόμενο και οι ΗΠΑ σαν το χωροφύλακα που εγγυάται την ασφάλεια στο σπίτι μας.