22 Ιουνίου 2011

Γενική Συνέλευση Συλλόγου " Η Κασταλία " στο Μαρούσι

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Mε την από 2 Ιουνίου 2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, τα μέλη σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην έδρα του Συλλόγου επί της οδού Χατζηαντωνίου αρ. 13, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία
3) Ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 στην έδρα του Συλλόγου ή στην οδό Πλαστήρα αρ.5, στο κατάστημα Leonards .
Τηλέφωνα επικοινωνίας: κ. Χρ. Σαμόγλου
 στα 210 61 26 808,  6944 65 08 29
και κ. Δήμ. Κρεκούκια στα 6937 46 22 03, 210 80 64 848
Κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων, για ενημέρωση των μελών, θα βρίσκεται από την Παρασκευή 17 Ιουνίου στην έδρα του Συλλόγου και στην οδό Πλαστήρα αρ. 5

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου, την ίδια ημέρα & ώρα.

                                                             Για το Δ.Σ
                           Η Πρόεδρος                                             Η Γεν. Γραμματέας
                        Δήμητρα Κρεκούκια                                    Σωτηρία Σουλτάτη