22 Ιουνίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:"Παράνομα" τα δημοτικά τέλη που επέβαλε ο Δήμος !!!


Στον «αέρα» βρίσκεται τόσο ο φετινός όσο και οι προϋπολογισμοί προηγούμενων ετών του Δήμου Αμαρουσίου καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) έκρινε ότι τα δημοτικά τέλη που επιβάλει η παρούσα δημοτική αρχή είναι παράνομα.
Συγκεκριμένα, σε έγγραφο του ΣτΠ προς το γενικό γραμματέα του Δήμου Αμαρουσίου Μιχάλη Χριστάκηγίνεται λόγος για υπέρβαση του νόμου στο θέμα των συντελεστών για τις κατοικίες, σύμφωνα με τον οποίο ο Δήμος Αμαρουσίου, όπως εξάλλου και κάθε άλλος, μπορεί να επιβάλλει 2 και όχι 6.
«Ο κλιμακούμενος συντελεστής τελών καθαριότητας και φωτισμού και η αναπροσαρμογή των συντελεστών για το έτος 2009 μόνο για επιφάνειες ακινήτων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες άνω των 180 τ.μ., όπως έχει αποφασίσει σχετικά ο Δήμος Αμαρουσίου, αντίκειται σε όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και ιδίως στις πρόνοιες του άρθρου 1, παρ. 4, Ν. 25/1975 "περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού"», επισημαίνει στο έγγραφό του ο ΣτΠ, και δικαιολογεί:
«Αφ' ενός, αποφασίστηκαν έξι (6) συντελεστές για τις κατοικίες, καθ' υπέρβαση της ως άνω διάταξης που προβλέπει μέχρι δύο (2). Αφ' ετέρου, δε, οι περισσότεροι αυτοί συντελεστές δεν κατανέμονται κατά κατηγορία υποχρέου αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, αλλά με κριτήριο το εμβαδόν του ακινήτου. Επιπροσθέτως, η αναπροσαρμογή των συντελεστών μόνο για τις επιφάνειες άνω των 180 τ.μ., που αποφασίστηκε με την υπ. Αριθμ. 563/2008 απόφαση, «δεν προκύπτει πως συνδυάζεται με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των τελών αυτών».