29 Ιανουαρίου 2009

Γεν. Συνέλευση ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ

ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ  ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 18:00

στο 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 54

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διαβιβάσουν την παρούσα ανακοίνωση στους Προέδρους των Συλλόγων Γονέων και στους εκλεγμένους για την Ένωση εκπροσώπους. Παρακαλούνται επίσης να διαβιβάσουν στο Δήμο τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα για τη νομιμοποίηση των εκλογών. Σε όσα σχολεία δεν λειτουργεί Σύλλογος Γονέων, πρέπει οι Διευθυντές να καλέσουν όλους τους γονείς σε Γεν. Συνέλευση για την διεξαγωγή εκλογών.

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των πρακτικών των εκλογών στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά τις εκλογές, ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός και ο έλεγχος περί του ορθού υπολογισμού των εκπροσώπων τους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων.

Το Δ.Σ.