13 Απριλίου 2009

Έκπτωτη η ΟΙΚΟΜΕΤ από τον ΗΣΑΠ ;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα Πέμπτη 2 Απρίλη πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΕΚΟΠ, των σωματείων εργαζομένων ΗΣΑΠ (Ενωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ και Σωματείο Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ), εργαζομένων καθαριστριών/καθαριστών και της «Πρωτοβουλίας 93 πρωτοβάθμιων σωματείων για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα» με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ΗΣΑΠ Αραπατσάκο Χαράλαμπο..

Στη συνάντηση ο νέος διευθύνων σύμβουλος δεσμεύτηκε ότι:

Α) Ενημερώνεται και εξετάζει την καταγγελία της σύμβασης με την ΟΙΚΟΜΕΤ, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι/ες, εξετάζοντας τη δυνατότητα οι ίδιοι/ες οι εργαζόμενοι/ες να συνεχίσουν να εργάζονται με σύμβαση έργου απευθείας από τον ΗΣΑΠ μετά την καταγγελία της σύμβασης με την ΟΙΚΟΜΕΤ από τον ΗΣΑΠ και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Β) Θα εισηγηθεί στο νέο Δ.Σ. του ΗΣΑΠ την προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, ώστε να συμμετέχουν με μοριοδότηση προκειμένου να προσληφθούν οι ήδη εργαζόμενοι/ες και οι ήδη απολυμένες/οι από την εταιρεία ΟΙΚΟΜΕΤ.

Γ) Για τη διαμόρφωση των όρων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ θα συσταθεί αμέσως Επιτροπή που θα αποτελείται από τον ΗΣΑΠ, τα σωματεία εργαζομένων στον ΗΣΑΠ και την ΠΕΚΟΠ, η οποία θα εισηγείται στην Επιτροπή δια του νομικού συμβούλου της και των εκπροσώπων της.

Επειδή για το νέο διευθύνοντα σύμβουλο δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. διορισμού του και δεν μπορεί να υπογράψει σήμερα οποιοδήποτε κείμενο, ορίστηκε νέα συνάντηση την Τετάρτη 08/04/09 στις 11.00 π.μ.

Τις παραπάνω δεσμεύσεις τις θεωρούμε νίκη του αγώνα για την κατάργηση του δουλεμπορίου. Καλούμε τις/τους εργαζόμενες/ους σε επαγρύπνηση μέχρι να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις αυτές.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ