11 Οκτωβρίου 2009

κι άλλη αναβολή το The Mall

από το blog Maroussiotis

Για τις 5 Φεβρουαρίου 2010 αναβλήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής κατά του The Mall από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία έχει παραπeμφθεί το θέμα και επρόκειτο να συζητηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2009.