27 Ιουνίου 2009

Φωτοδημογραφήματα

του Σπύρου Διαμαντόπουλου

από τη συγκέντρωση των εμποροϋπαλλήλων στο Μαρούσι