3 Ιουνίου 2009

Ανακοίνωση της ΠΕΚΟΠ για ΟΙΚΟΜΕΤ & ΗΣΑΠ


ΑΘΗΝΑ 29-5-2009


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι-ισες,

Αναγκάστηκε η εργοδοσία της ΟΙΚΟΜΕΤ να επανορθώσει την ασφαλιστική κάλυψη των συναδέλφων από μεικτά σε βαρέα, να μετατρέψει όλες τις συμβάσεις των συναδέλφων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, να επαναπροσλάβει δύο συναδέλφισσες που είχαν απολυθεί μετά, από παρεμβάσεις που έκανε το σωματείο μας στην διοίκηση του ΗΣΑΠ και στα σωματεία του ΗΣΑΠ.


Η ΠΕΚΟΠ δηλώνει για μία ακόμα φορά ότι θα συνεχίσει και δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να καταγγελθεί η σύμβαση έργου από τον ΗΣΑΠ και όλοι οι συνάδελφοί μας προσληφθούν μόνιμοι.

Συνάδελφοι-ισες,
Η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
το Δ.Σ. του σωματείου.