3 Σεπτεμβρίου 2010

Παράνομη κρίθηκε από το ΣτΕ η ανέγερση παγοδρομίου στο Μαρούσι Αττικής


Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2688/2010 απόφαση της αυξημένης, επταμελούς συνθέσεώς του, έκανε... δεκτή την αίτηση κατοίκων του Αμαρουσίου Αττικής που ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ, νομάρχη Αθηνών κ.λπ.) και η οικοδομική άδεια του έτους 2007, που επέτρεψαν την ανέγερση ιδιωτικού παγοδρομίου από την εταιρεία «Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε.» στη θέση Σωρός του Αμαρουσίου.

Με την απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε παράνομη η ανέγερση του παγοδρομίου, καθώς είναι σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, δηλαδή σε περιοχή που επιτρέπεται η ανέγερση μόνο κατοικιών.


Το ΣτΕ αφού έλαβε υπ’ όψιν του το άρθρο 24 του Συντάγματος και το από 23.2.1987 Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τις χρήσεις γης, αναφέρει ότι «η διενεργούσα τον πολεοδομικό σχεδιασμό διοίκηση δεν είναι ελεύθερη να αναμειγνύει τις χρήσεις γης, νοθεύουσα τις ορισθείσες με το διάταγμα κατηγορίες, αλλά οφείλει να επιλέγει για κάθε περιοχή μία κατηγορία χρήσεων με το περιεχόμενο το οποίο ορίζουν οι ως άνω διατάξεις και με εξυπακουόμενη τη δυνατότητα να αφαιρεί ορισμένες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφ’ όσον δεν παραβλάπτεται η πολεοδομική λειτουργία της οικείας κατηγορίας». Και συνεχίζει η δικαστική απόφαση ότι «εντός της αυτής κατηγορίας δεν επιτρέπεται να ανατρέπεται ή να παραβλάπτεται η πολεοδομική της λειτουργία με την προσθήκη των υπόλοιπων επιτρεπόμενων χρήσεων σε τέτοια αναλογία που να ανατρέπεται η κύρια χρήση».

Στην προκειμένη περίπτωση –αναφέρεται στη δικαστική απόφαση– σε περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπεται η ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά μόνο αυτές που από τον όγκο, τη χωρητικότητα κ.λπ. εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής αυτής, χωρίς να την επιβαρύνουν.

Η ανέγερση του συγκεκριμένου παγοδρομίου ολυμπιακών διαστάσεων όπου θα διεξάγονται διεθνείς αγώνες, λόγω του όγκου του, της χωρητικότητάς του σε θεατές κ.ά. θα επιβαρύνει την περιοχή. Κατόπιν αυτών, κρίθηκε από το ΣτΕ ότι μη νόμιμα εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις που επέτρεπαν την ανέγερση του παγοδρομίου.

Επίσης, από το ΣτΕ απορρίφθηκαν οι παρεμβάσεις υπέρ της κατασκευής του παγοδρομίου του υπουργείου Πολιτισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομίων, Παγοδρομικών Σωματείων, διεθνών αθλητών, της ιδιοκτήτριας εταιρείας κ.ά.