21 Νοεμβρίου 2010

Oι Ευθύνες της Ε. Ένωσης για την κατάρρευση της οικονομίας στην Ελλάδα


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΤΣΩΝΗΣ                   
Πολιτικός Μηχανικός Διπλωματούχος  ΕΜΠ Αριστοτέλους 21 τ.τ. 104.33   Αθήνα 

Δεν υπάρχει δικαιολογία για  τις σπατάλες και τις κλοπές του δημοσίου χρήματος  που έχουν φέρει την Χώρα στη σημερινή κατάσταση και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τα περισσότερα από αυτά ευθύνονται ανίκανοι και ανάξιοι πολιτικοί.

Μεγάλο όμως μέρος της ευθύνης, αν όχι το μεγαλύτερο, για τη δυσχερή θέση  στην οποία ευρίσκεται σήμερα η Χώρα,  βαρύνει την Ε.Ε., σε αντίθεση με την υποχρέωσή της για την αναβάθμιση της οικονομίας της και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού, που καθορίστηκε με τη συνθήκη προσχώρησης. Τούτο διότι αντί κατά ρήτρα του ευνομούμενου κράτους, να αναλάβει την ευθύνη για την  παρακολούθηση της εφαρμογής αυτής της προσπάθειας, ασχολήθηκε με την επιβολή κάθε είδους εμποδίων και πολυπλοκότητας στις διαδικασίες με σκοπό αφ΄ενός την καθυστέρηση απορροφήσεως της βοηθείας, αφ΄ετέρου τη δημιουργία συνθηκών που επέτρεψαν τη  λεηλασία της  από τα οργανωμένα συμφέροντα,  με την πρόθυμη συναίνεση των πολιτικών, ιδικών μας και ξένων, οι οποίοι με την συμπεριφορά τους απέδειξαν ότι το μόνο που τους απασχολεί είναι η διατήρησή τους στο πολιτικό προσκήνιο, αντί οιουδήποτε τιμήματος, σε βάρος βεβαίως των Οραμάτων της Ενωμένης Ευρώπης και των Μεγάλων Ηγετών που τη δημιούργησαν, αλλά και των κινδύνων που εγκυμονεί η διάλυσή της.  


Αρκεί προς  απόδειξη τούτου να επισημάνουμε τα ακόλουθα :


ολόκληρο το άρθρο στο   Τα γραπτά μένουν

1.