3 Μαρτίου 2011

4ο. «Κοινός Τόπος» και «Γραμμές Άτοπες»

του ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΧΛΑ
Στο προηγούμενο άρθρο υποστήριξα πως μόνο πάνω σε «Κοινό Τόπο» δηλαδή εάν ξεκαθαρίζουμε και εάν γνωρίζουμε για τι πράγμα - με την έννοια του πραγματικού – μιλάμε, μπορούν να γίνονται συζητήσεις περί πολιτικών επεξεργασιών, γενικότερων ή μερικότερων ιδεολογικών αντιλήψεων, μόνο τότε νομίζω έχουν σημασία οι αντιθέσεις οι διαφωνίες, μόνο τότε μπορούν να έχουν το επιθυμητό για κάθε πολιτικό στοχασμό αποτέλεσμα, που δεν είναι φυσικά η αυτοεπιβεβαίωση αλλά η πολιτική σύνθεση το πολιτικό πρόγραμμα δράσης. Η έλλειψη του «Κοινού Τόπου» είναι κάτι παραπάνω από προφανής, σχεδόν κανείς δεν τον διδάχτηκε, ενώ οι «πηγές» από όσες υπάρχουν έστω και κουκουλωμένες περιμένουν τους «εξερευνητές τους». 

ολόκληρο σε  τα γραπτά μένουν