23 Μαρτίου 2011

Δημόσια δήλωση, της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, που αφορά την Ελλάδα

Στις 15 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέδωσε δημόσια δήλωση που αφορά την Ελλάδα. Η κρισιμότητα της δήλωσης διαπιστώνεται καθώς είναι μόλις η έκτη φορά που η Επιτροπή προβαίνει σε δημόσια δήλωση από την εποχή της ίδρυσής της το 1989. Όπως αναγράφεται στην παράγραφο 1 της δήλωσης, "η συνεχιζόμενη απουσία δράσης για να βελτιωθεί η κατάσταση σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την κράτηση παρανόμων μεταναστών και την κατάσταση του σωφρονιστικού συστήματος, δεν αφήνει στην Επιτροπή άλλη επιλογή από το να καταφύγει στο εξαιρετικό μέτρο της έκδοσης της παρούσας δημόσιας δήλωσης."

Η Επιτροπή πραγματοποίησε την πιο πρόσφατη επίσκεψή της  την Ελλάδα τον Ιανουάριο 2011, όπου διαπίστωσε -μεταξύ άλλων- την όλο και μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης, ιδιαίτερα στην περιοχή του Έβρου. Όπως αναφέρει, αντίθετα με τις πληροφορίες που έλαβε από τις ελληνικές αρχές, αστυνομικά και συνοριακά
τμήματα φύλαξης εξακολουθούν να κρατούν όλο και αυξανόμενο αριθμό παράτυπων μεταναστών σε ακόμη χειρότερες συνθήκες, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Σουφλί και το Φυλάκιο. Υπερβολικός συνωστισμός, παντελής έλλειψη δυνατότητας προαυλισμού, άθλιες συνθήκες υγιεινής, παρατεταμένες περίοδοι κράτησης ακόμα και οικογενειών και παιδιών σε αυτές τις συνθήκες, γυναίκες και άντρες στους ίδιους χώρους κράτησης, αποτελούν παρατηρήσεις της Επιτροπής από τις επισκέψεις της.

Η CPT αναφέρει ότι αναγνωρίζει το μέγεθος της πρόσκλησης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα για τη διαχείριση της συνεχούς εισροής παράτυπων μεταναστών τα τελευταία χρόνια, ενώ παρατηρεί ότι η εισροή δεν αναμένεται να μειωθεί. Επισημαίνει την ανάγκη στήριξης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αυτό θα πρέπει
να συμβαδίσει με την ένδειξη σαφούς δέσμευσης από τις ελληνικές αρχές για αντιμετώπιση της κατάστασης. Με τη δήλωσή της η Επιτροπή εξηγεί ότι επιδιώκει να κινητοποιήσει τις ελληνικές αρχές να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της μεταχείρισης των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις θεμελιώδεις αξίες τις οποίες έχει προσυπογράψει η Ελλάδα ως χώρα μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην ακόλουθη ιστοσελίδα της CPT μπορείτε να βρείτε τη δημόσια δήλωση:
Press Release: http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-03-15-grc.htm
 Public statement:
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-10-inf-grc.pdf

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 15 Μαρτίου 2011 εξέδωσε Δελτίο Τύπου
σχετικά με τη δημόσια δήλωση της Επιτροπής CPT για την Ελλάδα. Το Δελτίο
Τύπου μπορείτε να δείτε στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=viewamp;id=355ampItemid=497=
Τομέας Προστασίας
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας