7 Νοεμβρίου 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, από τη δημοτική κίνηση «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ», στο Δημαρχείο Αμαρουσίου με θέμα τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για την αλλαγή των χρήσεων γης στο βασικό οδικό δίκτυο της πόλης, παρευρέθηκαν νυν και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι, δέκα (10) εκπρόσωποι από τους πιο ενεργούς συλλογικούς φορείς της πόλης και άλλοι ενεργοί πολίτες.

Στην εκδήλωση μετά από τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις των κυρίων Λευτέρη Μαγιάκη και Πέτρου Κούκουζα, έγινε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός σχετικά με το θέμα. Οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν τις παρακάτω διαπιστώσεις – προτάσεις οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην Δημοτική Αρχή.

§ Οι αλλαγές που προτείνονται από την Δ.Α. για τις χρήσεις γης είναι αποσπασματικές και δεν εντάσσονται στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής για τη λύση του πολεοδομικού αδιεξόδου της πόλης. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια συνολική αναθεώρηση του ξεπερασμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σε ορίζοντα 2-3 έτη και όχι επί μέρους ρυθμίσεις Το νέο Γ.Π.Σ. να συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η φέρουσα ικανότητα της πόλης έχει πλέον εξαντληθεί για υπερτοπικές χρήσεις.

§ Το θέμα των χρήσεων γης είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

§ Το περιβαλλοντικό τέλος 5% που προτείνεται δεν έχει νομική στήριξη και είναι αμφίβολο αν θα ισχύσει τελικά όπως έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν.


§ Αρκετοί σύλλογοι θα ζητήσουν παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεών τους, επειδή η παρουσίαση από τη Δημοτική Αρχή ήταν ελλιπής. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η διοργάνωση ειδικής ημερίδας προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις από ειδικούς επιστήμονες.

§ Διατυπώθηκε η ανάγκη για κοινή δράση όλων των συλλόγων, καθώς και η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση όλων των κατοίκων της πόλης. Από ορισμένες πλευρές προτάθηκε η δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων της πόλης.

§ Στη συζήτηση ετέθη επίσης από τον κ. Σταυρουλάκη το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων, αφού αυτές τοποθετούνται σε δημόσιο χώρο. Ο κ. Σταυρουλάκης ζήτησε την ενεργή υποστήριξη των συλλόγων στον αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και έλαβε την ομόφωνη υποστήριξη των παρευρισκομένων.

§ Η πλειοψηφία των Συλλόγων ανέφεραν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στις περιοχές τους από τις χρήσεις γης που ισχύουν σήμερα.

ΜΑΡΟΥΣΙ 5/11/2008