24 Μαρτίου 2009

EZLN: στην αξιοπρεπή και οργισμένη νεολαία της Ελλάδας


"Γιά την αξιοπρεπή και οργισμένη νεολαία της Ελλάδας.
με σεβασμό και θαυμασμό. από τον EZLN. Γενάρης του 2009. "

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ της Οργής της Αξιοπρέπειας, δόθηκε από τον EZLN (Εθνικός Απελευθερωτικός Ζαπατιστικός Στρατός) ένας πίνακας - συμβολικό δώρο προς την εξεγερμένη νεολαία της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα αντίγραφο πίνακα της Μπεατρίς Αουρόρα, που φέρει τις υπογραφές των διοικητριών και των διοικητών του EZLN, που παραβρέθηκαν στο φεστιβάλ, καθώς και του υποδιοικητή Μάρκος.

Επάνω στον πίνακα είναι γραμμένο: «Για την αξιοπρεπή, οργισμένη νεολαία της Ελλάδας. Με σεβασμό και θαυμασμό. Από τον EZLN. Γενάρης του 2009.»

Το Σάββατο 7 Μαρτίου έγινε συγκέντρωση στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Ζαλόγγου και ο πίνακας τοποθετήθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Α.Γρηγορόπουλου.

επιμέλεια Α.Μ.Κ