30 Ιουνίου 2008

ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ

«Η σχέσις επιρροής και κυκλοφορίας των εφημερίδων είναι ποσοτικώς μεν ανάλογος (προκειμένου περί ποσοτικής επιρροής επί μεγαλυτέρου αριθμού αναγνωστών, κατωτέρου κατ΄ ανάγκην πνευματικού επιπέδου), ποιοτικώς όμως αντιστρόφως ανάλογος (προκειμένου περί ποιοτικής επιρροής επί μικροτέρου αριθμού αναγνωστών κατ΄ ανάγκην ανωτέρου πνευματικού επιπέδου και μεγαλυτέρας κοινωνικής ισχύος)».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (σελ. 15)