20 Ιουλίου 2009

Μονιμοποίηση συμβασιούχων σε Δημόσιο και ΟΤΑ


Ειδική ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπει τη μονιμοποίηση περίπου 80.000 συμβασιούχων στο Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Η ρύθμιση αφορά υπαλλήλους που εργάζονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατέχουν οργανική ή προσωποπαγή θέση.