22 Φεβρουαρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: οι εργοδοτικοί ξανάρχονται ( β μέρος)


Μια πρώτη ανάγνωση στα ιδρυτικά μέλη του εργοδοτικού σωματείου που νεκρανάστησε η διοίκηση ( μετά από πολλές ταλαντεύσεις, είναι αλήθεια...) αποκαλύπτει:Aπό τα 21 ιδρυτικά μέλη το 1 δεν έχει υπογράψει ( 7. Ευάγγελος ΚΑΓΙΑΣ) πιθανότατα λοιπόν τα ιδρυτικά μέλη είναι 20. Εξ αυτών 2 δεν είναι εργατοτεχνίτες όπως ορίζει το άρθρο 1 , αλλά μόνιμοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε Νομικό πρόσωπο χωρίς την ειδικότητα "εργατοτεχνίτες".


Οι 8 , (στους οποίους περιλαμβάνεται και η "ηγετική ομάδα") είναι προϊστάμενοι και επόπτες. Σε απλά ελληνικά δηλ. προσπαθούν να συνδικαλίσουν τους υφιστάμενούς τους , και προφανώς σαν "υπεύθυνοι" εισηγήθηκαν και θα εισηγηθούν ποιοί από τους συναδέλφους τους "πλεονάζουν".


6 εκ των ιδρυτικών μελών έχουν διατελέσει συνδικαλιστές από εποχής Τζανίκου ακόμα, και βεβαίως είναι όλοι αυτοί που παραιτήθηκαν κατά καιρούς, ιδιαίτερα με τη νέα διοίκηση, που ήλπιζε με αυτό τον τρόπο να διαλυθούν τα Σωματεία. Ανάμεσά τους και οι αντιπρόσωποι ( 2 τον αριθμό ) του Σωματείου στην ΠΟΕ-ΟΤΑ.


Τέλος


Συγγενικά πρόσωπα πολλών εκ των ιδρυτικών μελών, έχουν προσληφθεί πρόσφατα στο Δήμο Αμαρουσίου.


Ο οδηγός του πρώην δημάρχου συμπεριλαμβάνεται στα ιδρυτικά μέλη του  νέου σωματείου.


Εργαζόμενοι και συγγενείς γνωστού "στρατηγικού" εργολάβου χωματουργικών, καθώς και εταιρείας ανακύκλωσης, συμπληρώνουν το καρέ.

Αν ξεχάσαμε ή αδικήσαμε κανέναν, διορθώστε μας.