1 Απριλίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: 2,7 εκατ.ευρω "δωράκι" στο Golden Hall


Ερώτηση για το Golden Hall
Μπρέγιαννης Αλέξανδρος , Δημοτικός Σύμβουλος

Με βάση το Άρθρο 7 του Νόμου 3342/2005 «Ρύθμιση θεμάτων δημοτικών φόρων και τελών» επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων Ο.Τ.Α. Α' βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται ολυμπιακή εγκατάσταση, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων που λειτουργούν στα εν λόγω Ολυμπιακά συγκροτήματα.

Ως γνωστό στην περιοχή του Αμαρουσίου και εντός των διοικητικών ορίων της πόλης βρίσκεται το εμπορικό κέντρο Golden Hall (ιδιοκτησίας LAMDA DEVELOPMENT) το οποίο στεγάζεται σε ολυμπιακή εγκατάσταση (πρώην ΙΒC) και υπάγεται στην ανωτέρω νομοθεσία. Με βάση λοιπόν τα προβλεπόμενα το εμπορικό κέντρο οφείλει να αποδίδει στον Δήμο Αμαρουσίου 2% επί του ετήσιου τζίρου του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί από την ίδια την εταιρεία(LAMDA DEVELOPMENT)αυτό αναλογεί σε 135.000.000 € (ετήσιος τζίρος) Χ 2% = 2.700.000 € /χρόνο. Ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για έργα υποδομής και περιβαλλοντικές αναπλάσεις σε όλες τις γειτονιές της πόλης.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου (για το 2010) στον κωδικό 0452.003 με τίτλο «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων... σε Ολυμπιακά Ακίνητα » τόσο στην στήλη των διαμορφωθέντων όσο και των βεβαιωθέντων το ποσόν που αναγράφεται είναι μηδενικό!

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι η διοίκηση δεν έχει εισπράξει(για το 2009) αλλά ούτε αναμένει να εισπράξει για το έτος που διανύουμε ούτε 1 ευρώ από το εμπορικό κέντρο Golden Hall. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ποσό που ο δήμος δεν λαμβάνει παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των οικονομικών αλλά και τον ίδιο τον Δήμαρχο να μας ενημερώσει για το ζήτημα αυτό.