25 Απριλίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Eκτεταμένες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Τελεσίγραφο Επιθεωρητή Εργασίας


Στην Επιθεώρηση Εργασίας και το ΙΚΑ οι καταγγελίες εργαζομένων στη δημοτική συγκοινωνία για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων. Απών ο Δήμος κατά την εξέταση του θέματος στις 13/4 από τη Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης. Προειδοποίηση να είναι παρών στις 26/4, αλλιώς…


Ρεπορτάζ: Γιάννης Μπεθάνης
στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ

Οι σοβαρότατες καταγγελίες των εργαζομένων στη δημοτική συγκοινωνία Αμαρουσίου για παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων (υπερωριακή απασχόληση δίχως να πληρώνεται, παραβίαση του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας κ.λπ.), τις οποίες είχε δημοσιεύσει αποκλειστικά η ΑΜΑΡΥΣΙΑ κατατέθηκαν, εν τέλει, και ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ Αμαρουσίου.

Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό ότι κατά την πρώτη εξέταση των καταγγελιών από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νέας Ιωνίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Απριλίου δεν παραβρέθηκε εκπρόσωπος του Δήμου, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους του Δήμου Αμαρουσίου, προειδοποιώντας τους ότι αν δεν παρουσιαστούν, στην εκ νέου εξέταση των καταγγελιών που θα γίνει τη Δευτέρα 26 Απριλίου για να καταθέσουν τις απόψεις τους, τότε «η υπόθεση θα παραπεμφθεί στον εισαγγελέα». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε η δέσμευση από την πλευρά του Δήμου ότι θα παραστεί εκπρόσωπός του στη συζήτηση.


Η ΑΜΑΡΥΣΙΑ παρουσιάζει το περιεχόμενο των καταγγελιών των εργαζομένων, στα δύο έγγραφα που απέστειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και τα οποία, ασφαλώς, είναι πολύ σοβαρά και χρήζουν πειστικών απαντήσεων από την δημοτική αρχή.

Προς Επιθεώρηση Εργασίας

Το πρώτο έγγραφο του Σωματείου Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Αμαρουσίου εστάλη προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας - Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νέας Ιωνίας (με κοινοποίηση προς υπ. Εσωτερικών, Εργασίας, Περιφέρεια, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΟΣΜΕ) και αναφέρει τα εξής:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Σωματείο μας γίνεται δέκτης πλείστων καταγγελιών και παραπόνων μεμονωμένων εργαζομένων στη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου, με θέμα την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα μας καταγγέλλουν ότι κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2010:

● Απασχολήθηκαν Κυριακές και αργίες χωρίς να τους καταβληθεί μέχρι σήμερα η νόμιμη για κάθε Κυριακή και αργία προσαύξηση 75% στο 1.25 του νομίμου μηνιαίου μισθού τους και συγκεκριμένα τους έχει καταβληθεί εν μέρει η προσαύξηση για την απασχόλησή τους τον μήνα Ιανουάριο του 2010 και καθόλου για τον Φεβρουάριο του 2010.

● Ενώ μέρος της εργασίας τους παρασχέθηκε νύκτα, δεν τους έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα η νόμιμη προσαύξηση 25% για εργασία παρασχεθείσα κατά τη νύκτα.

● Περαιτέρω, ενώ για τους εργαζόμενους και τα μέλη του Σωματείου μας, ισχύει η πενθήμερα εβδομαδιαία εργασία, με δύο ημέρες ανάπαυσης, εντούτοις, το πενθήμερο καταστρατηγείται επανειλημμένα, καθώς πολλοί εξ αυτών, εδώ και μεγάλο διάστημα, απασχολούνται επί έξι ημέρες εβδομαδιαίως, στις οποίες έξι (6) ημέρες περιλαμβάνονται και Σάββατα και Κυριακές.

● Δεν χορηγείται στους εργαζόμενους και μέλη του Σωματείου μας το προβλεπόμενο από τον νόμο διάλειμμα εργασίας, μολονότι το ωράριό τους υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ημερησίως.

● Δεν χορηγούνται στους εργαζόμενους και τα μέλη του Σωματείου μας, οι αποδείξεις πληρωμής μισθοδοσίας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τους καταβάλλονται οι νόμιμες αποδοχές, ενώ δεν τηρείται βιβλίο αδειών και υπερωριών.

● Στα μέλη του Σωματείου μας που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, δεν τους χορηγούνται, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις τους, αντίγραφα της σύμβασής τους, ενώ άλλες ημέρες εμφανίζονται να δουλεύουν με βάση το κατατεθειμένο σε εσάς πρόγραμμα και άλλες πραγματικά εργάζονται.

● Ενώ οι εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύεται και από το κατατεθειμένο σε εσάς πρόγραμμα, εργάζονται εντατικά και επί εξαήμερο, στο ΙΚΑ δηλώνονται ότι εργάζονται επί πενθήμερο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα που καταδεικνύουν το μέγεθος των ανωτέρω αναφερομένων παραβιάσεων:

1) Το μέλος του Σωματείου μας Μπίλλιας Διονύσιος του Παντελή, οδηγός στη δημοτική συγκοινωνία Αμαρουσίου, απασχολήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, Κυριακές και νύκτα, χωρίς να του έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα κανονικά η από τον νόμο προβλεπόμενη προσαύξηση στις αποδοχές του, ενώ παρά την προβλεπόμενη πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται πολλές φορές επί έξι ημέρες εβδομαδιαίως.

2) Τα ίδια ισχύουν, ενδεικτικά, για τους εργαζόμενους Σπυρίδωνα Μπουρνελέ, Ανδρέα Καρανάσιο, Παναγιώτη Σπυρόπουλο και Στέφανο Προβίδα. Ως προς δε τον τελευταίο, και προς απόδειξη της εντατικοποίησης της εργασίας στο πρόγραμμα εργασίας Μαρτίου, που καθώς πιστεύουμε έχει κατατεθεί σε σας, προκύπτει ότι καλείται να εργαστεί επί επτά (7) ημέρες συνεχόμενες».

Προς ΙΚΑΤο δεύτερο έγγραφο εστάλη προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αμαρουσίου και αναφέρει τα ακόλουθα:

«Ενώ για τους εργαζόμενους και μέλη του Σωματείου μας ισχύει η πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με δύο ημέρες ανάπαυσης, εντούτοις, ως προς τους εργαζόμενους στη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου, το πενθήμερο καταστρατηγείται επανειλημμένα, καθώς πολλοί εξ αυτών, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, απασχολούνται επί έξι ημέρες εβδομαδιαίως, στις οποίες περιλαμβάνονται και Σάββατα και Κυριακές και αργίες.

Ενδεικτικά σας προσκομίζουμε αντίγραφο του προγράμματος εργασίας του παρελθόντος έτους 2009 και των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2010, από όπου προκύπτει ότι πολλοί από τους εργαζόμενους εργάστηκαν και προβλέπεται να εργαστούν ακόμη και επί επταήμερο (όπως ο εργαζόμενος Στέφανος Προβίδας, ο οποίος στο πρόγραμμα εργασίας του μηνός Μαρτίου 2010 καλείται να εργαστεί επί επτά ημέρες).

Κατόπιν των παραπάνω, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, καλούμε να ερευνήσετε αν για την απασχόληση των εργαζομένων οδηγών στη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου έχουν δηλωθεί σε εσάς οι πραγματικές ημέρες και ώρες εργασίας και αν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές».

Παράταση αγωνίας για τους πλεονάζοντες

Νέο «τελεσίγραφο» που λήγει στις 28 Ιουνίου για όσους από το κριθέν ως «πλεονάζον» προσωπικό του Οργανισμού Εργασίας δεν έχει ακόμη μεταφερθεί σε υπηρεσίες εκτός Δήμου Αμαρουσίου έδωσε ο γ.γ. Μιχάλης Χρηστάκης.
Προς το παρόν δεν αναγνωρίζεται από το Δ.Σ. ΠΟΕ-ΟΤΑ
«Πάγος» στο Εργατοτεχνικό Σωματείο


Κι ενώ ο αναβρασμός στο εργασιακό στον Δήμο Αμαρουσίου συνεχίζεται, το Δ.Σ. της ΠΟΕ-ΟΤΑ έβαλε σε «γραμμή αναμονής» την αναγνώριση του νεοϊδρυθέντος Σωματείου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Αμαρουσίου, λόγω προσφυγής στα δικαστήρια του Σωματείου Εργαζομένων.


Σε επιστολή που απέστειλε τόσο στο Εργατοτεχνικό Σωματείο όσο και στο Σωματείο Εργαζομένων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναφέρει ότι η εξέταση της αίτησης αναγνώρισης που έχουν υποβάλει θα πρέπει να περιμένει έως τις 4 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, καθώς τότε θα εκδικαστεί η δικαστική προσφυγή του Σωματείου Εργαζομένων κατά της αναγνώρισης του νέου Σωματείου.

Αναλυτικά, στην επιστολή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΑ αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή την κατάθεση αίτησης εγγραφής του συλλόγου σας στην δύναμη της Ομοσπονδίας, σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο με την επωνυμία “Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου” προσέφυγε με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της αναγνώρισης του Σωματείου σας και της έγκρισης του Καταστατικού σας.
Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων η αίτηση εγγραφής σας στη δύναμη της Ομοσπονδίας θα εξετασθεί μετά την εκδίκαση της προσφυγής που έχει προσδιορισθεί στις 4 Οκτωβρίου 2010».
Σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής του συνδυασμού ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Στάθη Ραγκούση για τους 105 πλεονάζοντες του Οργανισμού Εργασίας ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Χρηστάκης ενημέρωσε ότι γύρω στους 55 εξ αυτών ήδη έχουν απορροφηθεί από άλλες υπηρεσίες, 10 άτομα είχαν υπηρεσιακά προβλήματα στα πιστοποιητικά τους, ενώ 34 υπάλληλοι είτε δεν συμπλήρωσαν ποτέ το αίτημά τους, είτε το αίτημά τους παρουσίαζε προβλήματα. Όπως ανέφερε, σε αυτούς κοινοποιήθηκε επιστολή που τους ενημέρωνε για την εξάμηνη παράταση για τις αιτήσεις τους που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή, η οποία λήγει στις 28 Ιουνίου και τους κάλεσε να υποβάλουν το αίτημά τους με βάση όσα προβλέπει ο Κώδικας.

Ο κ. Ραγκούσης δήλωσε ότι δεν τον ικανοποιεί η απάντηση του γενικού γραμματέα του Δήμου, τονίζοντας ότι «έστω και τώρα μπορεί η διοίκηση να πάρει πίσω την απόφασή τους για την αποπομπή των υπαλλήλων αυτών, καθώς, με βάση και τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές που αναμένονται σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, είναι απαραίτητοι στον Δήμο που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα με τις περικοπές των συμβάσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση».

Λίγο αργότερα, μάλιστα, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αμαρουσίου Νίκος Καλλιμάνης και ο πρόεδρος των εργαζομένων στην Δημοτική Συγκοινωνία Σπύρος Μπουρνελές εισήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων κρατώντας σιωπηλά για λίγα λεπτά ένα πανό που ανέφερε «105 οικογένειες στην ανεργία. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, μόνο δικαιοσύνη».

Οργανισμός Εργασίας προς Φ. Κουβέλη: «461 οι συμβασιούχοι»

«Πότε προσλήφθηκαν;»

Η επίσημη απάντηση του ΟΕΔΑ προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε τα έγγραφα ερωτήματα των ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ προς τον Δήμο Αμαρουσίου

«Σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό στην εταιρεία μας, σας γνωρίζουμε ότι ανέρχεται σε 461 άτομα με συμβάσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι δεν απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις έργου».

Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση του Οργανισμού Εργασίας στην ερώτηση του βουλευτή Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη σχετικά με τον αριθμό των συμβασιούχων που απασχολούνται σε αυτόν, προκαλώντας σειρά ερωτημάτων από τη δημοτική κίνηση ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, την οποία απέστειλε στον Δήμο Αμαρουσίου με την μορφή έγγραφης ερώτησης.

Η δημοτική κίνηση ζητά να μάθει τις διαδικασίες με τις οποίες προσελήφθησαν οι 461 συμβασιούχοι, από τη στιγμή, μάλιστα, που, όπως σημειώνει, ο Οργανισμός Εργασίας βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Ζητάει, μάλιστα, να δοθούν στην δημοσιότητα από τον Δήμο Αμαρουσίου οι ημερομηνίες πρόσληψης των συμβασιούχων, «ως ελάχιστο δείγμα διαφάνειας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επιστολή των ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Στην επιστολή τους προς την δημοτική αρχή, οι ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, με την υπογραφή του επικεφαλής τους Λευτέρη Μαγιάκη, αναφέρουν τα εξής:

«Σε απάντηση που δόθηκε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. κ. Φώτη Κουβέλη, ο Δήμος Αμαρουσίου διαβίβασε έγγραφο του Οργανισμού Εργασίας Δήμου Αμαρουσίου (ΟΕΔΑ) σύμφωνα με το οποίο στον Οργανισμό απασχολούνται 461 εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας.
Εξ όσων γνωρίζουμε, ο ΟΕΔΑ έχει τεθεί σε εκκαθάριση, με την 271/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου και το προσωπικό που απασχολείτο σε αυτόν, μεταφέρθηκε στο Δήμο, στις δημοτικές επιχειρήσεις και στα Νομικά Πρόσωπα. Ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών (105) κρίθηκε ως «πλεονάζoν προσωπικό». Μέρος των εργαζομένων μετατάχθηκε ή τελεί υπό μετάταξη στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή που ουσιαστικά διοικεί τον Οργανισμό Εργασίας (ΟΕΔΑ):

● Πότε προσελήφθησαν οι 461 εργαζόμενοι από τον ΟΑΕΔΑ; Πριν ή μετά την απόφαση να τεθεί σε εκκαθάριση ο Οργανισμός;

● Νομιμοποιείται ο εκκαθαριστής να προσλαμβάνει νέο προσωπικό κατά την περίοδο της εκκαθάρισης και ποια κριτήρια ισχύουν κατά την πρόσληψη;

● Μήπως με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να παρακαμφθεί ο τελευταίος νόμος για τις προσλήψεις στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα;

● Μήπως με τον τρόπο αυτό διατρέχουν τον κίνδυνο, οι επί πολλά χρόνια εργαζόμενοι στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου (ΔΕΑΔΑ), που θα κλείσει εντός του 2010, να βρεθούν και αυτοί στο δρόμο ως «πλεονάζον προσωπικό»;

Ως ελάχιστο δείγμα διαφάνειας, θεωρούμε πως η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα την ημερομηνία πρόσληψης στον ΟΕΔΑ των 461 εργαζομένων και να μην επικαλεστεί δήθεν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, όπως έχει πράξει στο παρελθόν».