12 Ιανουαρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: "πόρτα" σε 200 συμβασιούχους


300 συμβάσεις ορισμένου χρόνου έληξαν ή λήγουν το αμέσως επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Δήμο Αμαρουσίου. Από αυτές θα ανανεωθούν οι 100 , καθώς τόσες μόνο ενέκρινε η προϊσταμένη του Δήμου Αρχή (Υπουργείο /Περιφέρεια).

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει νέα αναταραχή στους εργαζόμενους, καθώς αφορά πρόσφατα σχετικά προσληφθέντες (2005 και μετά) που δεν θίγονταν ευθέως από τις πρόσφατες αποφάσεις της δημοτικής αρχής.

Σημειώνουμε εδώ ότι από τους πάνω από 100 χαρακτηρισθέντες ως πλεονάζοντες εργαζόμενους, μόνο για 40 έχει δρομολογηθεί η προώθησή τους σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Αν προσθέσεις σε αυτό και την αναβολή της συζήτησης για το 2o πακέτο πλεοναζόντων (ΔΕΑΔΑ), καθώς και την επικείμενη ενοποίηση με το Δήμο Πεύκης, η κατάσταση στους εργαζόμενους είναι ..μία ωραία (προεκλογική) ατμόσφαιρα.

Βέβαια έχει προστεθεί ένα νέο στοιχείο για την κρίση των πλεοναζόντων, των υπό πρόσληψη ή των προς αποχώρηση. Μέχρι τώρα "τα μόρια" ήταν το βύσμα/δημοτικός σύμβουλος, η στήριξη στο δήμαρχο, η κομματική ένταξη. 

Τελευταία όμως έγιναν και οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που περιέπλεξε την κατάσταση με αποτέλεσμα η αναταραχή να έχει μεταφερθεί και στους επάνω ορόφους του Δημαρχείου.