11 Νοεμβρίου 2009

Προσφυγή Συλλόγων από το Μαρούσι για τις αλλαγές χρήσεων γής

 Το Δημοτικό Συμβούλιο  Αμαρουσίου με δικαιολογία την διευκρίνηση των ισχυουσών χρήσεων γης στην πόλη πήρε την προσβαλλόμενη απόφαση , με την οποία επεκτείνει υπερτοπικές , εμπορικές και επιβαρύνουσες χρήσεις γης στην πόλη – μοιράζει δηλαδή υπεραξίες , κατά την έκφραση του προέδρου του δ.σ κ. Μαραγκάκη σε συνέντευξη του στην Αμαρυσία, δικαιολογούμενος ότι προτίμησαν την απλή αναθεώρηση των χρήσεων γης , αντί της διαπιστωμένης ανάγκης για αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου – όπως χαρακτηρίστηκα ανέφερε «τότε θα μας ζητούσαν όλοι υπεραξίες» - .
   Η απόφαση αυτή του Δήμου εστάλει στο Υπουργείο για να γίνει προεδρικό διάταγμα, στο οποίο έχουμε το δικαίωμα να προσφύγουμε , ώστε να μην νομοθετηθούν οι χρήσεις γης στην πόλη που προβλέπει αυτή η απόφαση.
 Προκειμένου να αποφύγουμε την προσβολή του προεδρικού διατάγματος που θα εκδοθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν συμφωνήσει το Υπουργείο με την πρόταση – απόφαση του δ.σ. και να αποφύγουμε τα εξοδα που είναι σημαντικά.